Plasserer omstridt stein på land

Det blir ingenting av det omstridte deponiet av sulfidholdig stein i Kaldvellfjorden. Massene skal i stedet plasseres på land.