• FALT I GJØDSELKJELLEREN: Det var i tilbygget med gavlen mot veien at sauene falt i gjødselkjelleren. FOTO: Johs. Bjørkeli

35 sauer døde da fjøsgulv sviktet

Over 100 sauer falt i gjødselkjelleren da gulvet sviktet på en gård i Valle. 35 av dem måtte avlives.