• FOTO: Arkivfoto

Midlertidig fredning stanser riving av eiendom

For tre år siden ble en tømmerbygning i Mandal sentrum skadet i brann og kommunen ønsker nå å rive den, men blir stanset av riksantikvaren.