— Fædrelandsvennen-konsernet gikk per siste kvartalregnskap i juni med underskudd. Men med de tiltakene som nå gjennomføres forventer vi at det vil se mye lysere ut i 2015, og at det da kan bli et greit overskudd, sier administrerende direktør Harald Jacobsen.

Han tror det økonomisk igjen kan bli mer krevende i 2016 for konsernet, men at en da snart vil nærme seg det tidspunkt da annonseinntektene på nett vil øke mer enn fallet i annonseinntektene på papir.

Stillingene som nå forsvinner i konsernet fordeler seg på 38 i Fædrelandsvennen, 9 i Lindesnes, 9 i Lister (tidligere Farsunds Avis) og 1 i Søgne og Songdalen Budstikke. I Fædrelandsvennen fordeler nedbemanningen seg på 22 i redaksjonen og 16 i marked og utviklingsavdelingen.

Kutt i Agderposten

I Arendal nedbemanner Agderposten med 8 årsverk, som fordeler seg likt mellom redaksjonen og grafisk. Konsernsjef Nils Gauslaa sier de kom i mål ved hjelp av frivillige sluttpakker, slik at de unngår oppsigelser.

Redaktør Fridtjof Nygaard i Lindesnes synes det blir leit å måtte ta farvel med gode og dyktige medarbeidere, men er likevel trygg på at avisen fortsatt skal kunne ivareta samfunnsoppdraget sitt.

I Lister mener redaktør Sveinung W. Jensen at de nå tar noen viktige grep, selv om det skjer mye på kort tid.

— Fædrelandsvennen kjøpte oss i 2008, og synergieffekten burde nok ideelt sett vært tatt ut tidligere. Det er mye for en liten organisasjon som vår å kutte ni årsverk, sier han.

Tror på framtiden

Sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen sier bransjen utfordres både av reduserte inntekter og nye lesevaner. I konkurranse med internasjonale aktører som Facebook mener han det er viktig å være godt forberedt.

— Heldigvis er det slik at varen som lever av, nemlig nyheter, verken har eller vil gå av mote, sier han.

Kuttet i fjor

Etter et relativt normalt første halvår, opplever Avisen Agder i Flekkefjord en svikt i annonseinntektene i høst. Redaktør Kristen Munksgaard håper de skal unngå nedbemanning, og viser til at avisen kuttet halvannet årsverk da de i fjor pensjonerte sin egen presse og begynte å trykke i Egersund.

— I likhet med resten av bransjen opplever Lillesandsposten en nedgang i inntektene. Vi har fokus på å kutte kostnader og øke inntektene, men har ingen umiddelbare planer om stillingskutt, sier redaktør Thor Børresen.

Redaktør Christopher Johansen i Vennesla Tidende er tilfreds med at annonseinntektene er relativt stabile, men forventer at også de snart kommer til å bli innhentet av den digitale virkelighet.

I landsdelens minste avis, Høvågavisa, har redaktør Arnt Georg Arntzen verken planer om å kvitte seg med kona eller seg selv. De er nemlig de eneste ansatte.

Mot strømmen

— Setesdølen opplever ingen annonsesvikt, og vi ser ut til å få et bedre resultat i 2014 enn i fjor, sier redaktør Sigurd Haugsgjerd.

Heller ikke redaktør Birgitte Klækken i Kristiansand Avis opplever noen annonsesvikt. Hun sier de med 7,6 årsverk allerede arbeider svært effektivt, og neppe kunne ha kuttet så mye i arbeidsstokken.