• Foto: Tormod Flem Vegge (MMS-foto)

Krattbrann på Bråvann

Brannvesenet holder nå på med å slukke en liten krattbrann oppe på Bråvann.