Seks rundturer innstilt mandag

Det har ikke forhandlinger mellom partene i flykonfliktene de siste dagene. Dermed berøres flypassasjerene også mandag.