• KRITIKKVERDIG: Revisjonen konkluderer med at Kristiansand Bompengeselskap har brutt både avtale og lov ved å sende ut reklame med fakturaer.

Bompengeselskapet får knusende kritikk for reklameutsendelse

Kristiansand Bompengeselskap sendte ut Esso-reklame sammen med fakturaer til 30.000 sørlendinger. Nå får de sterk kritikk i ny rapport.