Manglet èn stemme - omvalg på rektor

Rektorkanditat ved Høgskolen i Agder, Torunn Lauvdal manglet en stemme på å bli valgt i dag. I stedet blr det ny valgomgang.