• KJAPPEST I LANDET: - Vi holder oss innenfor alle mål for saksbehandlingstid, både nasjonale og mer ambisiøse, lokale mål, sier sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand tingrett. FOTO: Arkivfoto

En domstol i særklasse

Kristiansand tingrett er den mest effektive av alle de store domstolene i landet. Men sorenskriveren er bekymret over tilsettingsstopp i rettsapparatet.