• FOTO: Torstein Øen

Aust-Agder-ja til rushtidsavgift

Flertallet av Aust-Agders fylkespolitikere sier ja til Kristiansands forslag om innføring av rushtidsavgift.