Elektronikkbransjen anker mobilsaken

Stiftelsen Elektronikkbransjen anker Oslo tingretts dom om reklamasjonsfrist for mobiltelefoner direkte til Høyesterett.