• FOTO: Reidar Kollstad

Comeback på sykehjemmet

I mange år var Mary Liv Olsen (80) oversykepleier og styrer på sykehjem. Nå er hun tilbake, som pleiemedhjelper.