Tømte safen i pølsebu

Flere dagers omsetning ble stjålet etter et innbrudd ved pølsebua Nottos i Tordenskjolds gate tirsdag.