• FÅ PLASSER: - Det er for mange som skal inn til byen. Vi trenger flere parkeringsplasser, sier Ina Engesland. Hun synes også at summen hun må betale for å parkere i byen er for stor. FOTO: Tore-André Baardsen

Feilparkerte for 10 millioner i fjor

Bilistene betalte bøter for rekordhøye 10 millioner kroner i fjor. Skal du klage finnes ingen klagenemnd, får du ikke gjennomslag med en gang, må du gå rettens vei.