Songdalendrapet i retten på nytt

I dag starter lagmannsretten ankebehandlingen etter Songdalendrapet. Bevisføringen kan bli en tøff opplevelse for juryen.