LILLESAND I mars reiste Fylkesmannen innsigelse mot Montér-bygg på Tingsaker. Begrunnelsen var de nye rikspolitiske retningslinjene for kjøpesentre. I dag skal ordfører Arne Thomassen møte fylkeskommune og fylkesmann. — Vi skal diskutere kjøpesenterstrukturen. De definerer jo Montér som et kjøpesenter. Vi vil drøfte om fylket kan se på en åpning i industriområdene på Gaupemyr eller Storemyr, hvis ikke tomta på gamle travbanen kan aksepteres, sier Thomassen.Grensen for kjøpesentra utenfor områder avsatt til formålet i fylkesplaner, er 3000 kvm. Montér skal bygge lager og varehus på 2200 kvm, men reguleringsplanen åpner for 3000 kvm bygg.