Tungt søk på elvebunnen

I mange timer har brannvesenets folk søkt på bunnen av Otra. Foreløpig har søket ikke resultert i funn.