Snorklipp, men uten trafikk

Bilistene slipper ikke til på nye E18 før deler av festområdet på Gaupemyr i Lillesand er ryddet. Det kan gå over fem timer fra Kongens snorklipp til veien åpnes onsdag.