K14 sett fra krysset ved Skippergata, som blir gågate, og Kirkegata. Innkjøring til p-kjeller med over 200 plasser blir ut mot Kirkegata. K14 sett fra krysset ved Skippergata, som blir gågate, og Kirkegata. Innkjøring til p-kjeller med over 200 plasser blir ut mot Kirkegata. Foto: Ark.Net/Fundament/Anders Martinsen

Flere bygårder rives – bygger for 600 millioner