• K14 sett fra krysset ved Skippergata, som blir gågate, og Kirkegata. Innkjøring til p-kjeller med over 200 plasser blir ut mot Kirkegata. FOTO: Ark.Net/Fundament/Anders Martinsen

Flere bygårder rives – bygger for 600 millioner

Dalandgården og Citygården står for fall. Kvartal 14 midt i byen får et nytt forretnings- og kontorkompleks til 600 millioner kroner.