Overlege Katrin Weigel ved nukleærmedisinsk seksjon forklarer litt om den nye, mobile PET-enheten som hver mandag står parkert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.  Overlege Katrin Weigel ved nukleærmedisinsk seksjon forklarer litt om den nye, mobile PET-enheten som hver mandag står parkert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Foto: Kjartan Bjelland

Pasienter slipper å dra til Oslo