• Overlege Katrin Weigel ved nukleærmedisinsk seksjon forklarer litt om den nye, mobile PET-enheten som hver mandag står parkert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

Pasienter slipper å dra til Oslo

Denne traileren ankommer sykehuset i Kristiansand hver mandag for å gjøre såkalte PET-undersøkelser. Bildene avslører en rekke krefttyper og enkelte andre sykdommer.