Forsker og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer ved Sørlandet sykehus, Jarle Jortveit, har funnet at pasienter som har hatt hjerteinfarkt får for dårlig oppfølging. Forsker og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer ved Sørlandet sykehus, Jarle Jortveit, har funnet at pasienter som har hatt hjerteinfarkt får for dårlig oppfølging. Foto: Vindsland, Steinar

Ny forskning avslører dårlig oppfølging: 3200 pasienter i året rammes av nytt hjerteinfarkt