• Forsker og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer ved Sørlandet sykehus, Jarle Jortveit, har funnet at pasienter som har hatt hjerteinfarkt får for dårlig oppfølging. FOTO: Vindsland, Steinar

Ny forskning avslører dårlig oppfølging: 3200 pasienter i året rammes av nytt hjerteinfarkt

En ny nasjonal studie på pasienter med hjerteinfarkt avdekker store mangler i oppfølgingen.