Nabo Ståle Slotta reagerer på det han mener er dårlig sikring av de dype gruvesjaktene midt i boligfeltet. En av inngangene til gruvene er til venstre i bildet. Nabo Ståle Slotta reagerer på det han mener er dårlig sikring av de dype gruvesjaktene midt i boligfeltet. En av inngangene til gruvene er til venstre i bildet. Foto: Olav Svaland

Har etterlyst sikring av gruvene