• Rådmann Ulltveit-Moe gjorde det overfor bystyret klart at det blir krevende å følge opp alle de store investeringsprosjektene. FOTO: Torbjørn Witzøe

Investeringsboom tvinger fram økt eiendomsskatt

Investeringene står i kø i Lillesand de fire neste årene. Rådmannen foreslår at kommunen bare neste år skal investere 289 millioner.