• Hvis Vest-Agder fylkeskommune blir dømt til å betale et krav til Sira-Kvina Kraftselskap, er neste steg regresskrav mot Kvinesdal kommune. Ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) er uenig i kravet og håper at saken blir løst før den havner i rettssalen. FOTO: Jan Ivar Rafoss

Trues med krav på 65 millioner

Etter en årelang strid om billig kraft, begynner kravene å komme. Kvinesdal kommune risikerer en regning på ti-talls millioner fra nye Agder fylkeskommune.