Hvis Vest-Agder fylkeskommune blir dømt til å betale et krav til Sira-Kvina Kraftselskap, er neste steg regresskrav mot Kvinesdal kommune. Ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) er uenig i kravet og håper at saken blir løst før den havner i rettssalen. Hvis Vest-Agder fylkeskommune blir dømt til å betale et krav til Sira-Kvina Kraftselskap, er neste steg regresskrav mot Kvinesdal kommune. Ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) er uenig i kravet og håper at saken blir løst før den havner i rettssalen. Foto: Jan Ivar Rafoss

Trues med krav på 65 millioner