Lokalt

Ansatte på UiA i under­søkelse: To meldte ifra om seksu­elle overgrep på jobb

Personal- og organisasjonsdirektør Bernt Jørgen Stray og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ved UiA jobber med å styrke arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen. En stor kartlegging som nå er klar, viser at det er en del å ta tak i. Foto: Kjartan Bjelland