• Alethia Elliott (21) fra Søgne er døv og lettere psykisk utviklingshemmet, og har behov for et tilrettelagt botilbud. FOTO: Jacob Buchard

Usikkerhet om botilbudet til Alethia

På grunn av kommunesammenslåingen vil Søgne kommune kun betale for Alethia Elliotts opphold ved Signo Vivo i en kort periode.