Geparden Kimani i Dyreparken er drektig igjen

foto