Fortidsminner hindrer miljøvennlig utbygging

For å begrense biltrafikken blir kommunen bedt om å tilrettelegge for boligbygging langs kollektivakser, men fornminner gjør det nærmest umulig.

Les hele saken med abonnement