Jon Georg Dale: – Kan holde på dagens ordning

foto