Formannskapet har nå fått flere fullmakter av bystyret og har brukt dem til blant annet å innføre mer liberale regler for hjemkjøring av alkohol. Dette bildet er fra februar, altså før formannskapet sluttet med fysiske møter. På bildet ser vi Reidar Heivoll (Sp), Mette Gundersen (Ap), kommunedirektør Camilla Dunsæd, NRK-journalist Svein Sundsdal, ordfører Jan Oddvar Skisland, formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø, Jørgen Kristiansen (KrF), Renate Hægeland (H) og Ida Grødum (H). Formannskapet har nå fått flere fullmakter av bystyret og har brukt dem til blant annet å innføre mer liberale regler for hjemkjøring av alkohol. Dette bildet er fra februar, altså før formannskapet sluttet med fysiske møter. På bildet ser vi Reidar Heivoll (Sp), Mette Gundersen (Ap), kommunedirektør Camilla Dunsæd, NRK-journalist Svein Sundsdal, ordfører Jan Oddvar Skisland, formannskapssekretær Anne Lise Holand Aabø, Jørgen Kristiansen (KrF), Renate Hægeland (H) og Ida Grødum (H). Foto: Vegard Damsgaard

Får kritikk for å ha lempet på alkoholregler