• Denne bommen, med kjetting og tre hengelåser, sperrer broa over til Drivenesøya – som er eneste atkomst utenom til vanns. FOTO: Kjetil Nygaard

Mener stengselet som sperrer broa til Drivenesøya er ulovlig

Oddbjørn Hagen (V) mener stengselet som holder fotgjengere ute fra Drivenesøya er ulovlig. Han ber kommunen lage en reguleringsplan og avklare hva som kan åpnes for allmennheten.