• Gartnerløkka har blitt en omstridt sak i Kristiansand. Bystyret har vedtatt både finansiering gjennom bompenger og hvordan området skal utformes. Men det er stor motstand mot planene. FOTO: Jacob J. Buchard

Bomringen kan forsvinne hvis Gartnerløkka utsettes

Store endringer i planene for Gartnerløkka kan bety at arbeidet blir utsatt og at Kristiansand blir uten bompenger i en periode.