• Statsråd Monica Mæland møtte flere av sine politiske allierte da hun mandag presenterte forslaget til statsbudsjett hos Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Her er hun sammen med fylkesordfører Arne Thomassen (H), fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (KrF), stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) og Frps fylkesleder Christian Eikeland. Til venstre: politisk rådgiver Kristoffer Hanssen. FOTO: Kjetil Reite

Strammere økonomi for ny kommune

Nye Kristiansand vil gå med underskudd i sitt første år. Det er lite trøst å hente i statsbudsjettet.