• 19. august begynner seks år gamle Storm i første klasse på barneskolen. Til nå har han fått god tid til å leke fritt. Han elsker å leke hjemme rundt huset på Langenes. Her er han sammen med mamma Camilla Frøysaa Olsen og pappa Henning Høyland. FOTO: Eva Myklebust

Skolestart: – Jeg håper at han får god tid til å leke

Neste mandag begynner Storm (6) i første klasse. Foreldrene tror han er klar. Men vil han få leke nok?