Måtte avlyse vitnemål på grunn av flystreiken

foto