• Legevakten på Eg kan bli felles legevakt for hele den nye storkommunen. På sikt bør den også bygges ut for å gi bedre tjenester. Det er anbefalingen fra programledelsen i nye Kristiansand. FOTO: Reidar Kollstad

Anbefaler å samle legevakten i Kristiansand

Legevakten for den nye storkommunen bør samles på Eg i Kristiansand. Legevakt på Tangvall blir dyrt og vanskelig å bemanne.