Slik vil menighetene bekjempe fattigdom og forskjeller

Fra venstre: Øivind Augland (Hånes frikirke), Ane Ugland Albæk (St. Ansgars menighet), Rune Tobiassen (Østsida frikirke), Øyvind Valvik (Filadelfia), Fred Henry Berg og Silje Wik Vesterfjell (Kristiansand domkirkes menighet) og Ole Lunde (næringslivsleder) presenterte rapporten Beveg Kristiansand sammen i Betanias lokaler onsdag. Jørgen Kristiansen, Jarle Råmunddal og Anette Gausdal fra styringsgruppa var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto Kjartan Bjelland