Slik vil menighetene bekjempe fattigdom og forskjeller