Vil ha fiskeforbud rundt ammunisjon og eksplosiver

foto