• FOTO: Kystatlas.no

Rykket ut på mopedulykke

Politi og ambulanse rykket i kveld ut til Lunde i Søgne etter melding om kollisjon mellom moped og bil.