• Stein Arild Mushom, daglig leder i Arthurs Jernvare, startet mandag opphørssalg i familiebedriften. Han har ambisjoner om å selge ut hele butikken, før den skal rives. FOTO: Reidar Kollstad

Kø ved starten av opphørssalget

Arthurs Jernvare startet mandag opphørssalget etter 29 år i drift. Nå er daglig leder, Stein Arild Mushom, på jobbjakt.