• Det er til sammen et område på over 50.000 kvadratmeter som skal ryddes av Forsvarsbygg Skifte eiendom, med prosjektleder Pål Skovli Henriksen, og arbeidet startet i midten av juni. FOTO: Hilde Sandvær

Leter etter granater, ammunisjon og miljøfarlige metaller

Arbeidet med å rydde Jegersberg for eksplosiver og miljøgifter er godt i gang, og en haug med forurenset avfall er allerede gravd fram.