• Ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn (H), har tatt til orde for en storkommune i Kristiansand. Det kan i så fall utløse opptil 95 millioner fra staten. For ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland (Sp), er sammenslåing med Søgne mest aktuelt. De deltok tirsdag på et seminar om vekst og utvikling i Kristiansandsregionen. FOTO: Reidar Kollstad

Lokker med 95 millioner

Kristiansand og nabokommunene kan få oppimot 100 millioner fra staten hvis de slår seg sammen. De som ikke vil slå seg sammen, frykter de blir straffet med kutt.