Lars Petter Maltby med Eyde-klyngens styreleder, Jorunn Gislefoss, fabrikksjef på GE Healthcare i Lindesnes under strategisamlingen og årsmøtet i slutten av januar.  Lars Petter Maltby med Eyde-klyngens styreleder, Jorunn Gislefoss, fabrikksjef på GE Healthcare i Lindesnes under strategisamlingen og årsmøtet i slutten av januar.  Foto: Eyde-klyngen

Saint-Gobain-direktør blir innovasjonsleder

Saint-Gobain-direktør Lars Petter Maltby skal lede den nye satsningen på forskning og utvikling i Eyde-klyngen.

Når Eyde-klyngen til høsten skal satse på forskning og utvikling gjennom etableringen av Eyde Innovation Centre, er det med administrerende direktør for Saint-Gobain Ceramic Material som leder.

— Bedriftenes kollektive forskningsmiljøer er unike i global sammenheng, og vil til sammen være sentrale i å videreutvikle bærekraftig prosessindustri i Norge, sier Maltby i en pressemelding.

Felles satsning

Innovasjonssenteret er etablert som kjernen i Eyde-bedriftenes felles forskningssatsning, og har som mål å skulle posisjonere klyngen best mulig til nasjonale og internasjonale programmer for forskning og innovasjon.

Eyde-klyngen ble etablert som en klyngeorganisasjon for prosessindustribedrifter i Agder i 2007, og ledes av Helene F. Fladmark. Hun uttaler at Maltby har en god evne til å se norsk prosessindustris strategiske rolle i en global sammenheng. Selv sier Maltby i pressemeldingen at han siden oppstarten av Eyde-klyngen har sett potensialet som ligger i samarbeid på tvers av bedriftene.

— Gjennom Eyde Innovation Centre og NCE Eyde vil vi ha mulighet til å videreutvikle vår verdensledende posisjon. Nå får jeg muligheten til å lede den teknologiske delen av dette på fulltid. Det er utrolig motiverende, sier Maltby.