• Bomstasjonen i Lillesand blir sammen med portalene i Grimstad og Gjerstad tatt ned i løpet av en treårsperiode. FOTO: ARKIV: Hans Jacob Brekke

Går mot bompengestopp tidligere enn ventet

Dersom inntjeningen fortsetter i samme tempo som før, kan bomstasjonene i Aust-Agder legges ned om tre år. I så fall er det fire år før planen.