• Fem av seks Sparebanken Sør-ryttere måtte smake asfalten under 3. etappe av Arctic race of Norway. På bildet: Morten Mørland (f.v), Andreas Vangstad, Kristian Aasvold, Sindre Lunke, Andreas Erland og Fridtjof Røinås. FOTO: Atle Kvålsvoll

Fem av seks Sparebanken Sør-ryttere veltet

Velt på velt i Arctic race og Norway.