• Ved kommunevalget neste år blir aldersgrensen for å stemme senket til 16 år i Lillesand. FOTO: Aslaksen, Hildegunn Mellesmo

16-åringer får stemmerett i Lillesand og Mandal

Ved neste års kommunevalg kan også 16— og 17-åringer gå til valgurnene i de to sørlandsbyene.