Nylig ble det kjent at ankesaken i lagmannsretten må utsettes på ubestemt tid. Årsaken er at det ble avspilt telefonopptak i retten som ikke var tillatt.

Tre av de involverte spillerne har vært suspendert av Norges Fotballforbund, men fredag ble det klart at påtalenemnda i forbundet ikke akter å forlenge denne. Suspensjonen utløper 15. februar.

— Påtalenemnda mener at grunnlaget for fortsatt suspensjon stadig er til stede, men at dette så langt har vært vurdert opp mot at straffesaken var berammet til behandling i lagmannsretten i januar/februar 2016, heter det i en pressemelding.

Neste rettsrunde i kampfiksingssaken er berammet til februar i 2017. Det ble avgjørende for beslutningen om ikke å kreve forlenget suspensjon for de aktuelle spillerne.

— En eventuell beslutning om fortsatt suspensjon fram til ny ankeforhandling vil innebære at den samlede suspensjonstiden ville utgjøre 20 måneder. Det er et vilkår for suspensjon at den samlede suspensjonstid ikke må overstige den tid de suspenderte antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom, heter det videre fra påtalenemnda. (©NTB)