• Naboer er fortvilet over at de rundt 100 år gamle bjørkene rives ved Kasernen. Arbeidet med å renovere den gamle eiendommen startet denne uka. Planen er at alt skal stå ferdig sensommeren 2015. FOTO: Anne Smith Lorentz

Nå fjernes bjørkene ved Kasernen

Naboer til Kasernen er fortvilet og sinte. De trodde de gamle bjørketrærne skulle bevares, men så kom motorsaga, og tre etter tre falt i bakken på den gamle forsvarseiendommen.